V jakém formátu mám dodat tisková data

1) Rozlišení: ideálně 300 dpi, minimálně 120 dpi, texty a loga převedeny do křivek.

2) Ořezové značky, okraje: přesah grafiky by měl být alespoň tři milimetry.

3) Katalogy a brožury: v případě vícestránkových brožur/katalogů, ukládejte prosím jednotlivé stránky zvlášť a řádně očíslované, pokud nejsou stránky očíslovány, neneseme žádnou odpovědnost za nesprávné pořadí. Vložená loga, texty, obrázky a čísla stránek musí být minimálně 5 mm od okraje konečného formátu, jinak budou oříznuta.

4) Názvy souborů a jednotlivých stran:
- strana 1 / přední strana / vnější strana
- strana 2 / zadní strana/  vnitřní strana
- pokud chcete stejný motiv oboustranně, prosíme, upozorněte na to v názvu dokumentu.

5) Formát souboru / podkladů:
- Ideálně PDF, PDF/X-1a: 2001, PDF/X-3: 2002 nebo vyšší.
- U obrázku se snažte zachovat co nejvyšší možné rozlišení.
- Umíme zpracovat ZIP i RAR soubory, v případě použití hesla, prosíme o jeho sdělení.

6) Zlomové linky: v případě skládaných letáků, prosíme o zanesení zlomových linek do grafiky.

7) Barevnost: podklady prosím dodávejte v barevném režimu CMYK.

8) PDF – komentáře a připomínková pole: používají se výhradně pro korektury a korekční postupy, v případě že nebude vysloveně požádáno o jejich vytištění, nebudou vytištěny.

9) Výřezové obrysy/linky: mělo by se jedna o zřetelnou linku, která daný objekt jasně definuje a je po celém obvodu objektu, je tzv. uzavřená. Objekt by neměl obsahovat žádné příliš jemné motivy. Vyřezávaný objekt by měl ideálně obsahovat i 4mm přesah grafiky.

10) Šířka grafických linek: minimum u světlé linky na tmavém podkladu 0.5 pt, (0,18 mm) a 0,25 pt (0,09 mm) u tmavé linky na světlém podkladu.

11) Gramatické chyby, zalomení řádků: jelikož jsme online tiskárna s maximálním ohledem na cenu a rychlost, nemůžeme proto opravovat zalomení textu, pravopisné či typografické chyby. V případě zájmu se však můžete obrátit na http://www.akcent.com, kde Vám tuto službu rádi poskytneme.

12) Použitá písma: v souborech PDF, musí být veškeré texty převedeny do křivek, jinak neručíme za jejich správné vytištění.

13) Průhlednost:  Veškeré efekty průhlednosti v PDF souborech z CorelDraw a Apple iWork Stránky musí být maximálně zredukovány. Průhlednosti z programů InDesign a Illustrator, mohou být zpracovány, barevné prolnutí musí vycházet z palety CMYK.
 
Váš PrintKafe tým