Slovník pojmů

CMYK

je zkratkou vytvořenou z písmen anglických názvů pro 4 barvy – Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yelow (žlutá), Black (černá). CMYK jako takový je pak název pro barevný prostor, ve kterém se tisknou tiskoviny na ofsetovém tisku. Každá z barev má škálu odstínů od 0 do 100. Soutiskem částečných pokrytí těchto barev pak získáme výsledný odstín. V praxi je možné pracovat s maximálním soutiskem cca 240 (součet pokrytí jednotlivých barev). Jednotlivé odstíny se pak v cmyku popisují 4 čísly (přestavujícími pokrytí jednotlivých barev) např.: cmyk 100 0 0 50. Bílou barvu netiskneme – je to barva podkladu. Abychom tedy dosáhly bílé barvy musíme tisknout na bílý podklad a soutisk všech barev na daném místě bude 0. Tento tisk je vhodný pro postscriptové tiskárny a pro ofsetový tisk (tam je přímo vyžadován).

 

RGB

popisuje barvy pomocí intenzity tří barev (R-červené, G-zelené, B-modré). Každá z nich může obvykle nabývat intenzity 0 až 255, což vytváří 16777216 barev. Principiálně tento systém odpovídá způsobu, jakým je vytvářen obraz na monitorech a snímán skenery, fotoaparáty a lidským okem. Pouhá čísla ovšem k jednoznačné definici barvy nestačí. Je třeba doplnit informaci o tom, jaké reálné barvy které číselné kombinaci odpovídají. K tomu slouží barevný profil – buď standardní, nebo profil konkrétního zařízení (monitoru, skeneru, fotoaparátu apod.)

 

FALCOVÁNÍ

neboli přeložení. U papírů vyšších gramáží (nad 160 g/m²) se doporučuje provést před falcováním také bigování (viz). Strojově provádíme překládání na 1 nebo dva rovnoběžné lomy, ručně je možné překládat i složitější kombinace.

 

BYGOVÁNÍ - RYLOVÁNÍ

znamená vytlačení žlábku do papíru rovným tupým nožem (po celé délce najednou). Používá se především u papírů vyšších gramáží, aby je bylo možné lépe přehýbat. Šířku žlábku je možné měnit, aby vznikl nápadnější a širší nebo méně nápadný a užší ohyb. Je možné jej použít také jako dekorační prvek. Může se provádět samostatně nebo jako součást výseku.
 

OPACITA

neboli průsvitnost, průhlednost, krycí schopnost papíru (lze se setkat i s termínem kryvost).

 

NATÍRANÝ PAPÍR

je bezdřevý povrchově zušlechtěný papír s jednostranným nebo oboustranným nátěrem, jehož účelem je zaplnit a vyrovnat povrchové nerovnosti a dodat papíru lepší vzhled, bělost, barvu nebo lesk.

 

OFSET - OB (ofset běžný)

nenatíraný papír v gramážích 80 g/m2 - 280 g/m2. Použití: hlavičkové papíry, přílohy, dopisy, obálky, knihy, vstupenky, kupóny atd. Plochý ofset je vhodnější pro menší a střední zakázky a pro tisk na materiály s vyšší gramáží. Rotační ofset se používá pro tisk velkých nákladů a při nižším požadavku na kvalitu tisku.

 

KŘÍDA MATNÁ/LESKLÁ 

je papír natíraný (křída lesklá), resp. s matnou povrchovou úpravou (křída matná), na kterém tisk vypadá lépe než na nenatíraném. Standardně se dodává v gramážích 80 g/m2 - 350 g/m2.

 

BAREVNOST

je parametr udávající, kolika barvami se bude tisknout na lícovou a rubovou stranu. Udává se jako zlomek (např. 4/4, 4/0, 4/1, 2/0, 1/1, 1/0, 5/5 apod.), jehož čitatel udává počet barev na lícové straně a jmenovatel udává počet barev na rubové straně.

 

NA SPAD

jedná se o způsob tisku, při kterém je požadováno, aby byl papír potištěný až k okraji. V takovém případě je třeba připravit tisková data s přesahy (spadávkami), která se vytisknou na větší formát papíru a spadávky se následně odříznou.