Ideální volba pro vyšší náklad letáků, časopisů pro zákazníky nebo image brožury - brožury s lepenou vazbou vždy nabízejí vynikající kvalitu za nižší cenu. To je možné proto, že výroba těchto brožur je velmi efektivní z hlediska nákladů. Z technických důvodů můžeme vyrábět pouze brožury s rozsahem 8, 12 nebo 16 stránek.